Forside

Velkommen til Røjlevangens Grundejerforenings hjemmeside.
Hvis du vil læse om de seneste aktiviteter her i grundejerforeningen, skal du gå ind under fanen Nyheder.

Lidt om foreningen. Foreningen består af 69 Unic 119 huse opført 1968 på Røjlevangen 80 – 172 og Baunevej 26 – 72 med tilhørende fællesarealer i 2630 Taastrup. Røjlevangen 204, 206 og 208 er optaget som ekstraordinære medlemmer, med samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige medlemmer.

Foreningens formål. At varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder at varetage fællesanlæg.

Foreningens medlemmer. Grundejere indenfor ovennævnte område er forpligtet til at være medlem af foreningen. Medlemstallet er 71. Grundejerforeningen ejer et fællesantenneanlæg, som er tilsluttet Boxer TV via antenne og Bolignet-Aarhus internet.

Kontakt Grundejerforeningen: Formand@Roejlevangens-grf.dk

Til medlemmer: tilmeld dig mailliste for RG nyt, indkaldelser mv.
Du tilmelder dig ved at sende en mail til formands-mailen.