Forside

Foreningen. Foreningen består af 69 Unic 119 huse opført 1968 på Røjlevangen 80 – 172 og Baunevej 26 – 72 med tilhørende fællesarealer i 2630 Taastrup. Røjlevangen 206 og 208 er optaget som ekstraordinære medlemmer, med samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige medlemmer.

Formål. At varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder at varetage fællesanlæg.

Medlemmer. Grundejere indenfor ovennævnte område er forpligtet til at være medlem af foreningen. Medlemstallet er 71. Grundejerforeningen ejer et fællesantenneanlæg, som er tilsluttet Boxer TV via antenne og Bolignet-Aarhus internet.

Til medlemmer: tilmeld dig mailliste for RG nyt, indkaldelser mv.